اعلام حریق

در اینجا مجموعه ای از برندهای ایرانی و خارجی سیستم اعلام حریق را خواهید یافت

سیستم اعلام حریق به صورت محموعه ای از قطعات از جهت تشخیص کشف و اعلان حریق است که به صورت یکپارچه مجموعه اعلان حریق را تشکیل می دهند و به صورت پیوسته فعال بوده و ایمنی محل نصب شده را در مقابل مخاطرات حریق تضمین می نمایند مجموعه اعلام حریق به وسیله دتکتورها شامل :

دتکتور دود دتکتور حرارت دتکتور گاز دتکتور ترکیبی دتکتور شعله بیم دتکتور

که به صورت برخط همواره در مدار اعلان حریق فعال هستند و نوعی از اعلان به وسیله شستی ها خطر را اعلان می نماید و در نهایت اعلان حریق به وسیله اعلان های بصری و صوتی به آژیر فلاشر ها به کاربر اعلام می گردد .

اعلام حریق 31 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • برای مشاوره و خرید تماس بگیرید 09122644887دستگاه مرکزی اعلام حریق مدل ZX-1800-N کنترل پنل اعلام حریق زیتکس سازگار با انواع دتکتور اعلام حریق و دتکتور دود زیتکس به روز رسانی قیمت : 99/07/01

  16,490,000 ریال 19,400,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور دود اعلام حریق زیتکس سامانه اعلام حریق زیتکس  دارای مشخصات ذیل می باشدسازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکس مدارات متالیزه دورویه احاطه تمامی المان ها درون محفظه فلزی جهت مقاوم نمودن آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت مقاوم نمودن بدنه مستحکم و مقاوم در برابر ضربه و لرزش دارای دو چراغ نشانگر جهت نمایش حالات نرمال و حریقبه روز رسانی قیمت : 99/07/01

  1,015,750 ریال 1,195,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور حرارت اعلام حریق زیتکس  سامانه اعلام حریق زیتکس  دارای مشخصات ذیل می باشد سازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکسمدارات متالیزه دورویه احاطه تمامی المان ها درون محفظه فلزی جهت مقاوم نمودن آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت مقاوم نمودن بدنه مستحکم و مقاوم در برابر ضربه و لرزش دارای دو چراغ نشانگر جهت نمایش حالات نرمال و حریقتاریخ به روز رسانی :99/07/01

  998,750 ریال 1,175,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور دود اعلام حریق زیتکس سامانه اعلام حریق زیتکس دارای مشخصات ذیل می باشدمدارات متالیزه دورویه احاطه تمامی المان ها درون محفظه فلزی جهت مقاوم نمودن آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت مقاوم نمودن بدنه مستحکم و مقاوم در برابر ضربه و لرزش دارای دو چراغ نشانگر جهت نمایش حالات نرمال و حریقسازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکستاریخ به روز رسانی : 99/07/01

  1,100,750 ریال 1,295,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور دود اعلام حریق زیتکس سامانه اعلام حریق زیتکس دارای مشخصات ذیل می باشدمدارات متالیزه دورویه احاطه تمامی المان ها درون محفظه فلزی جهت مقاوم نمودن آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت مقاوم نمودن بدنه مستحکم و مقاوم در برابر ضربه و لرزش دارای دو چراغ نشانگر جهت نمایش حالات نرمال و حریقسازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکستاریخ به روز رسانی : 99/07/01

  1,270,750 ریال 1,495,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور حرارت اعلام حریق زیتکس سامانه  اعلام حریق زیتکس  دارای مشخصات ذیل می باشدمدارات متالیزه دورویه احاطه تمامی المان ها درون محفظه فلزی جهت مقاوم نمودن آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت مقاوم نمودن بدنه مستحکم و مقاوم در برابر ضربه و لرزش دارای دو چراغ نشانگر جهت نمایش حالات نرمال و حریقسازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکستاریخ به روز رسانی :...

  1,253,750 ریال 1,475,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور حرارت افزایشی اعلام حریق زیتکس سامانه اعلام حریق زیتکس دارای مشخصات ذیل می باشدمدارات متالیزه دورویه احاطه تمامی المان ها درون محفظه فلزی جهت مقاوم نمودن آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت مقاوم نمودن بدنه مستحکم و مقاوم در برابر ضربه دارای دو چراغ نشانگر جهت نمایش حالات نرمال و حریقسازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکستاریخ به روز رسانی :...

  1,015,750 ریال 1,195,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور حرارت اعلام حریق زیتکس سامانه  اعلام حریق زیتکس  دارای مشخصات ذیل می باشدمدارات متالیزه دورویه احاطه تمامی المان ها درون محفظه فلزی جهت مقاوم نمودن آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت مقاوم نمودن بدنه مستحکم و مقاوم در برابر ضربه و لرزش دارای دو چراغ نشانگر جهت نمایش حالات نرمال و حریقسازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکستاریخ به روز رسانی :...

  1,083,750 ریال 1,275,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور ترکیبی دود و حرارت زیتکس سامانه اعلام حریق زیتکس دارای مشخصات ذیل می باشد با استفاده از سنسورهای دود و حرارت در این دتکتور امکان شناسایی دود و حرارت در این دتکتور وجود دارد  سنسور حرارتی از نوع افزایشی بوده و دتکتور دود با مکانیزم فتوالکتریک عمل می نماید . سازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکس تاریخ به روز رسانی : 99/07/01

  1,270,750 ریال 1,495,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور ترکیبی دود و حرارت زیتکس سامانه  اعلام حریق زیتکس  دارای مشخصات ذیل می باشد با استفاده از سنسورهای دود و حرارت در این دتکتور امکان شناسایی دود و حرارت در این دتکتور وجود دارد  سنسور حرارتی از نوع افزایشی بوده و سنسور دود با مکانیزم فتوالکتریک عمل می نماید . سازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکس تاریخ به روزرسانی : 99/07/01

  1,440,750 ریال 1,695,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور گاز زیتکس سامانه  اعلام حریق زیتکس  دارای مشخصات ذیل می باشد دتکتور گاز مدل 915 هم قابلیت کارکرد به صورت مجزا و هم با سیستم اعلام حریق را داشته و این دتکتور قابلیت شناسایی گاز طبیعی cng lng  در محیط را دارد . برای راه اندازی این دتکتورها می بایست به برق شهری 220 ولت متصل شود. سازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکس تاریخ به روز رسانی : 99/07/01

  3,400,000 ریال 4,000,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شستی اعلام حریق زیتکس این نوع شستی از نوع غیر قابل برگشت بوده و به وسیله شکستن شیشه جلویی فرمان اعلام حریق را به کنترل پنل اعلام می نماید . سازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکس تاریخ به روزرسانی : 99/07/01

  675,750 ریال 795,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شستی اعلام حریق زیتکس این نوع شستی از نوع غیر قابل برگشت بوده و به وسیله شکستن شیشه جلویی فرمان اعلام حریق را به کنترل پنل اعلام می نماید و شیشه محافظ برای جلوگیری از وارد شدن فشار ناگهانی و اشتباه و نفوذ آب در شرایط نامطلوب محیط استفاده شده است . سازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکس

  590,750 ریال 695,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شستی برگشت پذیر اعلام حریق زیتکس این نوع شستی از نوع ریست شونده بوده و به وسیله مکانیزمی که داردحالت شکسته شدن شیشه را شبیه سازی می نماید و بعد از عمل کردن شستی قسمت فوقانی زرد رنگ کاور نمایان شده که نمایان گر فعال بودن شستی است و با استفاده از کلید تست امکان ریست کردن شستی به حالت اولیه وجود دارد. سازگار با کنترل پنل اعلام حریق زیتکس

  675,750 ریال 795,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • آژیر فلاشر اعلام حریق زیتکس این نوع از آژیر ها از نوع داخل ساختمان و فلاشر می باشد که علاوه بر تولید هشدارهای شنیداری اقدام به تولید هشدار دیداری به وسیله led های تعبیه شده درون آژیر می نماید سازگاری با دستگاه های مرکزی اعلام حریق ساخته شده مطابق با استاندارد بین المللیمقاومت در برابر میدان های الکترو مغناطیسیامکان نصب دیواری و سقفیسازگار با...

  718,250 ریال 845,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • آژیر فلاشر اعلام حریق زیتکس این نوع از آژیر ها از نوع داخل ساختمان و فلاشر می باشد که علاوه بر تولید هشدارهای شنیداری با 30 نوع تون صدا اقدام به تولید هشدار دیداری به وسیله led های تعبیه شده درون آژیر می نماید همچنین به صورت آژیر فلاشر و فلاشر قابل نصب است .سازگاری با دستگاه های مرکزی اعلام حریق ساخته شده مطابق با استانداردهای بین المللی مرتبطسازگار...

  2,545,750 ریال 2,995,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • تجهیزات اعلام حریق نیاز به نگهداری و آزمونهای دوره ای دارند که اسپری تست دود یکی از ادوات مورد نیاز تست دتکتور دود اعلام حریق می باشد

  803,250 ریال 945,000 ریال 15%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • باتری های منابع تغذیه هستند که در زمان قطع سیستم اعلام حریق از شبکه برق دستگاه و المان های مدار اعلام حریق را به مدت زمانی روشن نگه می دارد . باتری 4.5 آمپر 12 ولت دلتا می تواند یک سیستم اعلام حریق جهت 15 واحد آپارتمان را بیش از 4 ساعت در حالت آماده به کار و فعال نگه دارد .

  1,800,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیست قیمت اعلام حریق زیتکس بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید بروزرسانی ۹۹/۰۳/۳۰

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیست قیمت اعلام حریق سایان لیست قیمت محصولات سیستم اعلام حریق سایان شامل دتکتور دود سایان دتکتور حرارت شستی برگشت پذیر سایان آژیر فلاشر سایان بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیست قیمت اعلام حریق سنس بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیست قیمت اعلام حریق تسلا بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیست قیمت اعلام حریق آریاک بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • برای مشاوره و خرید تماس بگیرید 09122644887 کنترل پنل اعلام حریق سایان پنل متعارف 2 زون که قابل ارتقا تا شانزده زون می باشد کلیه دتکتورهای دود حرارت شستی و آژیر اعلام حریق را می توان به این دستگاه متصل نمود و دستگاه دارای تکنولوژی ساخت برد SMD و متالیزه می باشد .

  10,050,000 ریال 13,400,000 ریال 25%
  0 نقد(ها)
  سفارشی سازی
 • دتکتور دود سایان با بهره مندی از تکنولوژی MCU و جدید ترین میکرو کنترلرهای صنعتی مخصوص دتکتور می باشد و دارای حساسیت دقیق و بسیار مناسبی نسبت به انواع مختلفی از دود حتی با ذرات بسیار ریز است و مناسب برای مصارف خانگی و تجاری اعلام حریق می باشد

  787,500 ریال 1,050,000 ریال 25%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دتکتور حرارت سایان سنسور حساس به حرارت این دتکتور در قسمت خارجی آن بوده که توسط قابی با طراحی منحصر به فرد در برابر جریانات شدید هوا محافظت می گردد و در صورتی که دمای محیط بیشتر از دمای بحرانی باشد حالت اعلام حریق را به مرکز کنترل اعلام حریق گزارش می کند این دتکتور برای مکانهایی که تغییرات دمایی و مواد دود زا در شرایط عادی ممکن است وجود داشته باشد مناسب است

  765,000 ریال 1,020,000 ریال 25%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • آژیر فلاشر اعلام حریق سایان آژیر فلاشر سایان از تکنولوژی پیزو الکتریک بهره مند است و شدت صدایی مناسب و استاندارد جهت محیط های مسکونی و تجاری اعلام حریق دارد همچنین از LED هایی به صورت فلاشر در یک یونیت ردیفی استفاده شده تا یک مجموعه سمعی و بصری را در مکانهایی که صدای مزاحم و یا بعد مسافت و یا به هر حال نیاز به هر دو حالت اعلام سمعی و بصری باشد را داشته باشیم

  562,500 ریال 750,000 ریال 25%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شستی برگشت پذیر اعلام حریق سایان جهت اتصال به کلیه مراکز اعلام حریق متعارف طراحی شده و قابلیت تست و ریست آسان این شستی بسیار حائز اهمیت است نصب و استفاده از این شستی بسیار ساده بوده و کیفیت بالای میکروسوییچ شستی سایان قابل تامل است . همچنین این شستی دارای چراغ نشانگر LED بوده و در ضورت عمل کردن شستی به سهولت قابل تشخیص است

  435,000 ریال 580,000 ریال 25%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ریموت اندیکاتور سایان ریموت سایان با ظاهری شکیل و مدرن از لحاظ الکتریکال با اکثر دتکتورهای موجود در بازار ایران سازگاری داشته و با رنج وسیعی از ولتاژ قابلیت عمبکرد دارد . طراحی این محصول به گونه ای است که به راحتی می توان آنرا نصب و استفاده نمود و قاب ریموت سایان به گونه ای طراحی شده است که توسط قاب کریستالی خود نور داخل قاب به صورت 360 درجه نمایان شود...

  105,000 ریال 140,000 ریال 25%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیست قیمت اعلام حریق آدرس پذیر زیتکس بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پنل مرکزی اعلام حریق آدرس پذیر زیتکس مطابق با استاندارد بین المللی EN 54-2, 4 طراحی شده و مورد آزمون قرار داده شده است . این مرکز کنترل در نسخه های 1 لوپ 2 لوپ 3 لوپ و 4 لوپ عرضه شده است . 

  175,000,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف