شارژ کپسول آتش نشانی

210,000 ریال

شارژ کپسول آتشنشانی 

در مجموعه آتش پیکار انواع کپسول آتش نشانی شامل کپسول پودری کپسول co2 کپسول آب و گاز به صورت دوره ای شارژ و سرویس می گردد

هر کپسول پودر و گاز و آب و گاز سالیانه یکمرتبه باید شارژ و سرویس گردند که مجموعه آتش پیکار شارژ کپسول آتش نشانی را در کارگاه مجهز و با مجربت ترین و متخصص ترین افراد خود طبق استاندارد های لازم انجام می دهد

تولیدکننده

هر کپسول پودر و گاز و آب و گاز سالیانه یکمرتبه باید شارژ و سرویس گردند که مجموعه آتش پیکار شارژ کپسول آتش نشانی را در کارگاه مجهز و با مجربت ترین و متخصص ترین افراد خود طبق استاندارد های لازم انجام می دهد