دتکتور حرارت سایان

1,046,250 ریال

1,395,000 ریال

دتکتور حرارت سایان

سنسور حساس به حرارت این دتکتور در قسمت خارجی آن بوده که توسط قابی با طراحی منحصر به فرد در برابر جریانات شدید هوا محافظت می گردد و در صورتی که دمای محیط بیشتر از دمای بحرانی باشد حالت اعلام حریق را به مرکز کنترل اعلام حریق گزارش می کند این دتکتور برای مکانهایی که تغییرات دمایی و مواد دود زا در شرایط عادی ممکن است وجود داشته باشد مناسب است

تولیدکننده

دتکتور حرارت سایان

اعلام حریق
سایان
SMD
EN54-2,4
55 میکرو تا 55 میلی آمپر
ABS
110g
2 سال

دتکتور حرارت سایان